Koppeling met de Great Stay App

Jouw gasten ook een storing laten melden via hun mobiele telefoon? Dankzij de Great Stay App is dit mogelijk, de melding wordt aan de accommodatie of het plek nummer van de gast gekoppeld zodat je precies weet waar het is. Verbleif zorgt er automatisch voor dat dit bij de juiste afdeling terecht komt en zij krijgen direct een pushnotificatie zodat dit op de meest efficiënte manier kan worden opgelost. Dit zorgt voor een betere verblijfservaring voor de gasten.